Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Kontakt


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy, z rezerwy Ministra oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS WRPO). Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 15.000 zł i do końca 2015 roku nie planuje się wyższej kwoty dofinansowania.

Spośród złożonych wniosków przyznane zostaną łącznie 52 dotacje osobom bezrobotnym spełniającym kryteria udziału w powyższych projektach.

Uwaga – wnioski już złożone, które nie zostały dotychczas zrealizowane ze względu na brak środków, a spełniają kryteria udziału w projektach oraz pozostałe kryteria formalne i merytoryczne, zostaną uwzględnione bez potrzeby ponownego składania.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  • spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
  • kolejność złożenia wniosku,
  • kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne, tj. złożone z wszystkimi wymaganymi załącznikami i prawidłowo sporządzone, w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2015 roku.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej konsultacji i sprawdzenia przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości (Poznań, ul. Klasztorna 16, codziennie od 9.00 do 15.00, tel. 61 853 21 86).

Informacji udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości w pokoju 16 lub telefonicznie pod numerem 61 8345684, 61 8345702 i 61 8345704.

Aktualne Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.pup.poznan.pl

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań

tel. 61 8345-640
tel. 61 8345-679
fax. 61 8339-808
(szczegółowy spis numerów telefonów)

e-mail: kancelaria@pup.poznan.pl

NIP 783-15-24-761

Obsługa interesantów odbywa się :

poniedziałek 8.00-15.30
wtorek - piątek 8.00-14.30

Recepcja czynna od godz. 7:30 (wydawanie imiennych potwierdzeń do rejestracji)

Osoby niesłyszące chcące skorzystać po raz pierwszy z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu powinny zgłaszać się do Recepcji znajdującej się w holu głównym Urzędu - szczegółowe informacje w zakładce "Dla osób niesłyszących"

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524 (z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora)
 
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

 

 

powrót

Dokumenty do pobrania:

Typ Opis Data
załącznik Spis telefonów 2014-07-15 13:27:10
Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Magdalena Morze
Data publikacji: 04.03.2009 10:38
Liczba wyświetleń: 5983986