Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Zgłoszenie podjęcia pracy


Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoba bezrobotna ma obowiązek zawiadomienia urzędu pracy w ciągu 7 dni o:
- podjęciu zatrudnienia lub
- podjęciu innej pracy zarobkowej (np. umowa-zlecenie, umowa o dzieło itp.),
- złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub utratę prawa do zasiłku (np. uzyskanie prawa do renty, emerytury i innych świadczeń ZUS, zmiany miejsca zamieszkania, uzyskiwania przychodów, uzyskanie prawa do zasiłku stałego, podjęcie szkolenia ze skierowania innej instytucji niż urząd pracy itp.)

Zgłoszenie podjęcia pracy, działalności gospodarczej można dokonać:

- w pokoju 11 w siedzibie Urzędu,
- pocztą – przesyłając oświadczenie
(wzór poniżej),  
- przesyłając  e-mail na adres: podjeciapracy@pup.poznan.pl
zawierający:

  • imie i nazwisko,
  • PESEL
  • datę podjęcia zatrudnienia/innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności.

 

 

powrót

Dokumenty do pobrania:

Typ Opis Data
załącznik Oświadczenie dotyczące podjęcia zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/rozpoczęcia działalności gospodarczej 2014-04-18 12:55:43
Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Magdalena Morze
Data publikacji: 17.01.2012 13:30
Liczba wyświetleń: 70765