Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Szkolenia


W 2016 roku szkolenia w trybie indywidualnym, o których finansowanie występują osoby bezrobotne, będą realizowane, w przypadku spełnienia przez osobę warunków ustawowych i po przedstawieniu przez nią uprawdopodobnienia zatrudnienia.

 

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy dla której Urząd nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniego zatrudnienia może wziąć udział w szkoleniu grupowym proponowanym przez Powiatowy Urząd Pracy lub w szkoleniu indywidualnym, jeżeli uzasadni jego celowość.

SZKOLENIA GRUPOWE

Należy zgłosić chęć udziału w wybranym przez siebie szkoleniu:
- pośrednikowi pracy w pokoju branżowym,
- doradcy zawodowemu lub liderowi Klubu Pracy,
- bądź wypełnić druk zgłoszenia na szkolenie grupowe i złożyć go w Kancelarii Urzędu (pokój 104).
Druki zgłoszenia można otrzymać:
- w Punkcie Informacyjnym,
- Punkcie Doradztwa i Informacji Zawodowej, na stanowiskach ds. szkoleń,
- na stanowiskach ds. szkoleń,
- u pośredników pracy,
- druk zgłoszenia - patrz dół strony

 

Pośrednicy pracy lub doradcy zawodowi kwalifikują osoby na podstawie złożonego zgłoszenia i posiadanej dokumentacji w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a w przypadkach indywidualnych po przeprowadzeniu konsultacji z kandydatem.
Szczegółowe informacje na temat prowadzonych szkoleń udzielane są:
- pod numerem telefonu: 061/8345678,
- w pokoju nr 4 lub 1 w pawilonie obok budynku głównego Urzędu,
- lub u pośrednika pracy w odpowiednim pokoju branżowym.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE
Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia, które nie zostało ujęte w planie szkoleń grupowych powinny:
- złożyć w Kancelarii Urzędu (pokój 104) wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne wraz z pisemnym uzasadnieniem celowości tego szkolenia,
- druk wniosku (pobierz wniosek).
Skierowanie na szkolenie indywidualne przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.
Więcej informacji można uzyskać:
- pod numerem telefonu: 061 8345674,
- w pokoju 3 w pawilonie obok budynku głównego Urzędu,
Zasady organizacji szkoleń w trybie indywidualnym
Koszty szkoleń grupowych lub indywidualnych, na które skierowano osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, w całości lub w części finansuje Urząd. Dodatkowo w okresie trwania szkolenia jego uczestnicy otrzymują stypendium i finansowane są koszty dojazdu na szkolenie, które odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania uczestnika szkolenia.


Zachęcamy do zapoznania się z Planem szkoleń

Uwaga!
Osoby bezrobotne biorące udział w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych organizowanych przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy powinny powiadomić Powiatowy Urząd Pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

 

powrót

Dokumenty do pobrania:

Typ Opis Data
załącznik Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne/grupowe 2016-01-28 10:17:01
załącznik Oświadczenie do wniosku o skierowanie na szkolenie 2016-01-28 10:16:27
załącznik Zasady organizacji szkoleń 2014-07-22 13:15:53
załącznik Oświadczenie pracodawcy 2014-03-26 15:40:35
Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Magdalena Morze
Data publikacji: 12.03.2009 12:44
Liczba wyświetleń: 125254