Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

AKTUALNOŚCI

Komunikat

dotyczący wstrzymania przyjmowania wniosków o zawarcie umowy
o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia

więcej >>>

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 14 września 2016 roku w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

więcej >>>

Bezpłatne szkolenia językowe

Wielkopolska Grupa Prawnicza zaprasza do udziału w projekcie „Wielkopolska Akademia Językowa :)” finansowanym ze środków unijnych.

więcej >>>

zaprasza na debatę o systemie emerytalnym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na debatę społeczną dotyczącą przeglądu systemu emerytalnego „Bezpieczeństwo Dzięki Odpowiedzialności”. Debata odbędzie się 21 września br., o godz. 11.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, sala 111A, al. Niepodległości 10, w Poznaniu.

więcej >>>

Informacja o projekcie

Stowarzyszenie Na Tak zaprasza do udziału w projekcie pn. „SPRÓBUJ PRACY - kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-64 lata z terenu Wielkopolski”.

więcej >>>

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie “Bądź aktywny.”

Projekt “Bądź aktywny.” skierowany jest do 60 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności.

 

więcej >>>
Strona: