Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

AKTUALNOŚCI

Komunikat

Informujemy, że w związku z rozporządzeniem MPiPS z dnia 21.04.2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (DZ.U. 2015 poz. 588) i wytycznymi dla powiatowych przędów pracy z 04.05.2015r. w sprawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, zostają wprowadzone nowe zasady rejestracji oświadczeń.

więcej >>>

Zorganizuj staż w Twojej firmie!

Zapraszamy pracodawców z Poznania i powiatu poznańskiego do organizacji staży zawodowych dla osób młodych - do 29. roku życia.

więcej >>>

Nowy druk oświadczenia dot. zatrudnienia cudzoziemca

W związku z wejściem w życie 1 maja 2015 r. rozporządzenia dotyczącego zatrudniania cudzoziemców zmieniły się druki oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wniosek o informację starosty.

więcej >>>

Fundacja „Barka” – spotkanie w sprawie powołania nowych spółdzielni socjalnych

27 maja 2015 roku, w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie powołania nowych podmiotów ekonomii społecznej.

więcej >>>

„Nie daj się zrobić w słupa!” - weź udział w spotkaniu informacyjnym

Osoby bezrobotne są grupą szczególnie narażoną na działania przestępców podatkowych. Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu w ramach kampanii pt. „Nie daj się zrobić w słupa” prowadzi działania informacyjno- edukacyjne w zakresie bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej i świadomego uczestniczenia w życiu gospodarczym

więcej >>>

Dzień otwarty w ZUS dla osób niepełnopsrawnych

20 maja 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza osoby niepełnosprawne na dzień otwarty.

więcej >>>
Strona: