Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

AKTUALNOŚCI

Informacja

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych i Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami zapraszają Poznaniaków do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane są przez adwokatów i radców prawnych.

więcej >>>

Ogłoszenie

Firma ML s.c. prowadzi nabór (rekrutację) uczestników do realizowanego w okresie od 01.03.2016 r. do 31.01.2018 r. projektu pt.: „Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Poznań i powiatu poznańskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 „Uczenie się przez całe życie”. W ramach projektu oferowany jest kurs JĘZYKA ANGIELSKIEGO (240 godz.) dla osób początkujących.

więcej >>>

Zamknięcie naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuję, iż w wyniku ogłoszonego naboru wpłynęły wnioski o kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach KFS przekraczające przyznany limit środków na 2016 rok.

więcej >>>

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że otwiera nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty EFS WRPO i EFS POWER). Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przyznanych na 2016 rok. Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 18.000 zł.

więcej >>>

Ogłoszenie naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych stworzeniem miejsc pracy i zatrudnieniem osób bezrobotnych.

więcej >>>

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016 

Pracodawco, chcesz podnieść kwalifikacje Twoje i Twoich Pracowników? Skorzystaj ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

więcej >>>
Strona: