Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)
Centrum Aktywizacji Zawodowej świadczy usługi głównie dla osób, które pozostają przez dłuższy czas bez pracy i wymagają szczególnego wsparcia w szukaniu zatrudnienia.

Centrum oferuje kompleksową pomoc doradców klienta,
sprzyja podejmowaniu wspólnych działań z osobami bezrobotnymi w planowaniu ścieżki aktywizacji zawodowej w sposób dostosowany do potrzeb każdego klienta.

Informacji o zasadach kierowania do Centrum udzielają branżowi pośrednicy pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej oferuje:

W ramach pośrednictwa pracy:
• pomoc osobom bezrobotnym w uzyskaniu zatrudnienia,
• dobór ofert pracy do kandydatów,
• staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne,
• informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
• inicjowanie kontaktów bezrobotnych z pracodawcami,
• podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach grupowych i indywidualnych,
• udział w organizowanych giełdach pracy, podczas których istnieje możliwość spotkania z pracodawcami

W ramach doradztwa zawodowego:

• porady indywidualne ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia,
• porady w formie grupowej, mające na celu dookreślanie predyspozycji zawodowych,
• informację zawodową dotyczącą zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia,
• opracowanie zindywidualizowanej formy wsparcia osoby bezrobotnej w powrocie na rynek pracy.


Centrum Aktywizacji Zawodowej - tel. 61 8345 640/675

 

powrót Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Magdalena Morze
Data publikacji: 26.10.2010 12:51
Liczba wyświetleń: 24834