Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Zakres wspólpracy


Współpraca przedsiębiorcy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu może dotyczyć świadczenia usług dotyczących:

•  prowadzenia banku informacji o wolnych miejscach pracy krajowych i w ramach sieci EURES,

•  pomocy w uzyskaniu spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy odpowiednich kandydatów do zatrudnienia w związku ze zgłoszoną ofertą,

• organizowania kontaktów z bezrobotnymi i poszukującymi pracy w ramach giełd pracy,

•  tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy,

•  szkolenia bezrobotnych pod potrzeby rynku pracy,

• poradnictwa zawodowego w doborze kandydatów do pracy na stanowiska, wymagające szczególnych predyspozycji,

• organizacji punktów konsultacyjnych w zakładach przeprowadzających zwolnienia monitorowane,

• informowania o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy,

• zakresu mobilności na rynku pracy.

powrót Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Sylwia Bielawska
Data publikacji: 03.03.2009 08:35
Liczba wyświetleń: 10148