Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Staż


Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu może skierować do odbycia stażu bez nawiązywania stosunku pracy na okres od 3 do 12 miesięcy osobę bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą pracy:
- do 25 roku życia,
- którą nie ukończyła 27 roku życia - w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.
Powiatowy Urząd Pracy może skierować na okres do 6 miesięcy do odbycia stażu bez nawiązywania stosunku pracy:
- osobę bezrobotną długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
- bezrobotną kobietę, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- osobę bezrobotną powyżej 50 roku życia,
- osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
- osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- niepełnosprawne osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Szczegółowe informacje o stażach: Informacje dla pracodawców - Staże
powrót Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Magdalena Morze
Data publikacji: 04.03.2009 08:27
Liczba wyświetleń: 72474