Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Ubezpieczenie zdrowotne


opłata nastąpiła w miesiącu 05/2013

Osoby bezrobotne objęte ubezpieczeniem zdrowotnym mogą zgłaszać do ubezpieczenia członków rodziny, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 581 z poźn. zm.). Ustawa ta nakłada obowiązaek zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Więcej informacji można uzyskać:
- pod numerem telefonu: 061 8345 679
Osobom zarejestrowanym posiadającym status osoby bezrobotnej oraz podlegającym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t Dz.U. z 2015 roku poz. 581 z późn. zm.).   

Składki zdrowotne opłacane są z dołu, tzn. w miesiącu bieżącym za miesiąc poprzedni. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna na dni kalendarzowe danego miesiąca.

Kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub w miesiącach, w których osobie bezrobotnej nie wypłacano żadnego świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy.
 
 
 rok 2016
12/2015 58,73 opłata nastąpiła w miesiącu 01/2016
01/2016 58,73 opłata nastąpiła w miesiącu 02/2016
02/2016 58,73 opłata nastąpiła w miesiącu 03/2016
03/2016 58,73 opłata nastąpiła w miesiącu 04/2016
04/2016 58,73 opłata nastąpiła w miesiącu 05/2016
05/2016 58,73 opłata nastąpiła w miesiącu 06/2016

 
rok 2015
12/2014 58,73 opłata nastąpiła w miesiącu 01/2015
01/2015 58,73 opłata nastąpiła w miesiącu 02/2015
02/2015 58,73 opłata nastąpiła w miesiącu 03/2015
03/2015 58,73 opłata nastąpiła w miesiącu 04/2015
04/2015 58,73 opłata nastąpiła w miesiącu 05/2015
05/2015 58,73 opłata nastąpiła w miesiącu 06/2015
06/2015 58,73 opłata anstąpiła w miesiącu 07/2015
07/2015 58,73 opłata anstąpiła w miesiącu 08/2015
08/2015 58,73 opłata anstąpiła w miesiącu 09/2015
09/2015 58,73 opłata anstąpiła w miesiącu 10/2015
10/2015 58,73 opłata anstąpiła w miesiącu 11/2015
11/2015 58,73 opłata anstąpiła w miesiącu 12/2015
 

rok 2014
12/2013 58,20 opłata nastąpiła w miesiącu 01/2014
01/2014 58,20 opłata nastąpiła w miesiącu 02/2014
02/2014 58,20 opłata nastąpiła w miesiącu 03/2014
03/2014 58,20 opłata nastąpiła w miesiącu 04/2014
04/2014 58,20 opłata nastąpiła w miesiącu 05/2014
05/2014 58,20 opłata nastąpiła w miesiącu 06/2014
06/2014 58,73 opłata anstąpiła w miesiącu 07/2014
07/2014 58,73 opłata anstąpiła w miesiącu 08/2014
08/2014 58,73 opłata anstąpiła w miesiącu 09/2014
09/2014 58,73 opłata anstąpiła w miesiącu 10/2014
10/2014 58,73 opłata anstąpiła w miesiącu 11/2014
11/2014 58,73 opłata anstąpiła w miesiącu 12/2014

rok 2013
12/2012 56,12 opłata nastapiła w miesiącu 01/2013
01/2013 56,12 opłata nastąpiła w miesięcu 02/2013
02/2013 56,12 opłata nastąpiła w miesiącu 03/2013
03/2013 56,12 opłata nastąpiła w miesiącu 04/2013
04/2013 56,12 opłata nastąpiła w miesiącu 05/2013
05/2013 56,12 opłata nastepiła w miesiącu 06/2013
06/2013 58,20 opłata nastąpiła w miesiącu 07/2013
07/2013 58,20 opłata nastąpiła w miesiącu 08/2013
08/2013 58,20 opłata nastąpiła w miesiącu 09/2013
09/2013 58,20 opłata nastąpiła w miesiącu 10/2013
10/2013 58,20 opłata nastąpiła w miesiącu 11/2013
11/2013 58,20 opłata nastąpiła w miesiącu 12/2013
 
rok 2012
12/2011 53,81 opłata nastąpiła w miesiącu 01/2012
01/2012 53,81 opłata nastąpiła w miesiącu 02/2012 
02/2012 53,81 opłata nastąpiła w miesiącu 03/2012
03/2012 53,81 opłata nastąpiła w miesiącu 04/2012
04/2012 53,81 opłata nastąpiła w miesiącu 05/2012
05/2012 53,81 opłata nastąpiła w miesiącu 06/2012
06/2012 56,12 opłata nastąpiła w miesiącu 07/2012
07/2012 56,12 opłata nastąpiła w miesiącu 08/2012
08/2012 56,12 opłata nastąpiła w miesiącu 09/2012
09/2012 56,12 opłata nastąpiła w miesiącu 10/2012
10/2012 56,12 opłata nastąpiła w miesiącu 11/2012
11/2012 56,12 opłata nastąpiła w miesiącu 12/2012

rok 2011
12/2010 52,44 opłata nastąpiła w miesiącu 01/2011
01/2011 52,44 
opłata nastąpiła w miesiącu 02/2011
02/2011 52,44 
opłata nastąpiła w miesiącu 03/2011
03/2011 52,44 opłata nastąpiła w miesiącu 04/2011
04/2011 52,44 opłata nastąpiła w miesiącu 05/2011
05/2011 52,44 opłata nastąpiła w miesiącu 06/2011
06/2011 53,81 opłata nastąpiła w miesiącu 07/2011
07/2011 53,81 opłata nastąpiła w miesiącu 08/2011
08/2011 53,81 opłata nastąpiła w miesiącu 09/2011
09/2011 53,81 opłata nastąpiła w miesiącu 10/2011
10/2011 53,81 opłata nastąpiła w miesiącu 11/2011
11/2011 53,81 opłata nastąpiła w miesiącu 12/2011

rok 2010
12/2009 51,75 opłata nastąpiła w miesiącu 01/2010
01/2010 50,67 opłata nastąpiła w miesiącu 02/2010
02/2010 50,67 opłata nastąpiła w miesiącu 03/2010
03/2010 50,67 opłata nastąpiła w miesiącu 04/2010
04/2010 50,67 opłata nastąpiła w miesiącu 05/2010
05/2010 50,67 opłata nastąpiła w miesiącu 06/2010
06/2010 52,44 opłata nastąpiła w miesiącu 07/2010
07/2010 52,44 opłata nastąpiła w miesiącu 08/2010
08/2010 52,44 opłata nastąpiła w miesiącu 09/2010
09/2010 52,44 opłata nastąpiła w miesiącu 10/2010
10/2010 52,44 opłata nastąpiła w miesiącu 11/2010
11/2010 52,44

opłata nastąpiła w miesiącu 12/2010

powrót Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Magdalena Morze
Data publikacji: 04.03.2009 08:34
Liczba wyświetleń: 69206